เชิญสอบถามเพิ่มเติมจากทีมงานครับ...

erorr code ของ brother

Error Code Cause Solution 

รหัส                                                        สาเหตุ                                                                  วิธีแก้ไข

30,31,32,33,34,35,36         
37,38,39,3C,3F                    มีกระดาษติดข้างในเครื่่องพิมพ์                                         ค่อยๆ ดึงกระดาษทีติดออก 

40,42,43,44                         อุณหภุมิที่เครื่องหรือห้วพิมพ์สูงเกินไป                                ถอดสายปลั๊ก POWER ออกทิ้งไว้สักพัก

46                                        ink absorber pad is full                                        เปลี่ยนแผ่นซํบหมึก

48 ,4F                                  มีปัญหาที่หัวพิมพ์                                                        เข้าศูนย์บริการ

49                                        อุณหภูมิที่หัวพิมพ์หรือ เครื่องต่ำเกินไป

50,51,52,57,5A,5B,5C         มีปัญหาเกี่ยวกับการติดของกระดาษทำให้เฟืองหรือมอเตอร์ทำงานผิดปกติ    เข้าศูนย์บริการ
5D,5E 8F

A5,A6,A7,A8,AF                    มีปัญหาที่ Scanner                                                   เข้าศูนย์บริการ
       

E2,E3                                   มีปัญหาที่ Main PCB                                                  เข้าศูนย์บริการ

สำหรับเพื่อนๆพี่ๆ ชาวอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ที่สนใจ ยินดีให้คำปรึกษาครับ