เชิญสอบถามเพิ่มเติมจากทีมงานครับ...

แก้ Operation could not be Completed .the print spooler service is not running

ไป ที่ Start > Run > net start "Print Spooler" แล้ว กด Enter
ถ้าจะให้ดีเขียนเป็น bat file แล้วใส่ไว้ที่ startup

สำหรับเพื่อนๆพี่ๆ ชาวอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ที่สนใจ ยินดีให้คำปรึกษาครับ