เชิญสอบถามเพิ่มเติมจากทีมงานครับ...

การทำ alignment BROther เท่าที่รวบรวมมาได้ (เพื่อนช่างขอมา จัดไป)

1 เข้า Maintenance Mode
สำหรับเครื่อง DCP ให้กด [Menu/set], [Black Start], และตามด้วยลูกศรขึ้น 4 ครั้ง
สำหรับเครื่อง MFC ให้กด (Menu/Set,*, 2, 8, 6, 4)
สำหรับเครื่องหน้าจอสัมผัส กด [Menu] บนจอสัมผัส, Black Start [Mono Start] ที่ปุ่มกด, ตามด้วยปุ่ม [Scan]ขึ้น 4 ครั้ง
หมายเหตุ หากพบว่าหน้าจอสัมผัสไม่ทำงาน ซึ่งไม่สามารถกด [Menu] บนจอสัมผัสได้ ดังนั้นให้เราทำการกดปุ่ม [Scan] และ [Menu] พร้อมกันแทนปุ่ม [Menu] บนจอสัมผัส และกด Black Start [Mono Start]ที่ปุ่มกด, ตามด้วยปุ่ม [Scan]ขึ้น 4 ครั้ง หน้าจอจะแสดงข้อความ “Maintenance Mode” 7.
2.      ปรับการตั้งค่าความคมชัดของงานพิมพ์(Alignment) Function Code 65 (1)
ฟังก์ชั่นนี้สามารถให้ท่านปรับเส้นการพิมพ์ทางแนวตั้งโดยการปรับเดินหน้าหรือถอยหลังได้โดยตรงที่ Head/carriage unit

7.1 กดปุ่ม [6], [5] และ [1]
เครื่องจะพิมพ์ออกมา 3 ส่วน ในการตั้ง vertical alignment เพื่อเป็นเอกสารสำหรับอ้างอิงโดยพิมพ์ออกมาเป็นสีดำ 450 dpi, 600 dpi, และ 1200 dpi โดยแต่ละส่วนจะแบ่งออกเป็น #0 ถึง #8 ถ้า Vertical Alignment ถูกต้อง ในช่อง#5 จะเป็นช่องที่เป็นเส้นตรงไม่เป็นตราราง7.2    สำหรับ 450dpi ก็ให้ดูว่าช่องไหนเป็นเส้นตรงมากที่สุดก็ให้เลือกช่องนั้น ในตัวอย่างเป็น #5 และกด 5 ลงไป (เลข 0 บนสุดห้ามกดใช้ในการเปรียบเทียบเท่านั้น)
7.3    สำหรับ 600dpi จะมีขั้นตอนเหมือนในข้อที่ 7.2
7.4    สำหรับ 1200dpi จะมีขั้นตอนเหมือนในข้อที่ 7.2
หมายเหตุ: หากไม่ตรงให้กลับไปเริ่มที่ ข้อ 1 ใหม่
สำหรับเพื่อนๆพี่ๆ ชาวอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ที่สนใจ ยินดีให้คำปรึกษาครับ